Dátový analytik/čka

 Spoločnosť:
Slovenské elektrárne
 Miesto pracoviska:
Bratislava, SK
 Typ pracovného pomeru:
Práca na plný úväzok
 Typ zmluvného vzťahu:
pracovná zmluva
 Dĺžka pracovného pomeru:
Na dobu určitú
 Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské II. stupňa

Vieš sa rýchlo učiť? Máš už skúsenosti s dátovou analytikou, strojovým učením, programovaním algoritmov a BigData riešeniami? Hovorí ti niečo PYTHON, Grafana, Azure, Databricks, či Spark? Ak áno, tak sa u nás ukáž, radi ťa uvidíme. :)

Náplň práce

 • Spracovávať, analyzovať, vizualizovať a interpretovať údaje v oblastiach výroby elektriny, nákladov, nasadzovania zdrojov, údržby zariadení a prevádzkových procesov.
 • Dizajnovať, vyvíjať, monitorovať a zabezpečovať prevádzku Machine Learning riešení.
 • Tvoriť analyticky podporené odporúčania pre jednotlivé tímy a spracovávať návrhy procesných zlepšení na základe spracovaných údajov.
 • Aktívna komunikácia s poskytovateľmi a konzumentmi analytických údajov a poskytovanie poradenstva a konzultácií.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní platenej dovolenky navyše – vieme, že oddych je dôležitý.
 • Flexibilný pracovný čas – dôležité sú výsledky a nie to, či si v práci na siedmu.
 • Príspevok na III. pilier DDS až do výšky 600 eur za rok – myslíme na tvoju budúcnosť.
 • Príspevok na stravovanie aj počas práceneschopnosti.
 • Možnosť využiť lepšie ceny elektriny pre teba i celú rodinu, so zvýhodnenou sadzbou u nášho zmluvného partnera.
 • Finančná odmena pri pracovných výročiach - vážime si vernosť a lojalitu.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu na Deň energetiky (1. október) – 50% tvojho priemerného hodinového zárobku za každú odpracovanú hodinu v tento deň.
 • Ak zostaneš náhodou dlhodobo PN, tiež ťa finančne podporíme.

Ďalšie výhody u nás

 • Osobný rozvoj, odborný a kariérny rast – vzdelávanie a tréningy.
 • Vítame inovácie a nové nápady, pričom o profit z nich sa delíme so zamestnancami, ktorí ich prinášajú cez našu Burzu nápadov.
 • Firemné akcie a teambuildingy pri každej príležitosti – či ide o naše vlastné „Zimné športové hry“ a „Oceňovanie najlepších tímov“ alebo celoslovenské akcie „Do práce na bicykli“, „Čisté hory“, „Naše mesto“ a iné.
 • Sme Bike Friendly firma – k dispozícii máš sprchu a chránený priestor na bicykle.
 • Odchodné pri odchode na dôchodok – nad rámec zákona.
 • Interné súťaže – môžeš vyhrať batohy, tričká a iné firemné darčeky.
 • Každý deň môžeš využívať aj Multisport kartu a iné zaujímavé výhody od externých partnerov.

Ponúkaný plat

1600 EUR/mesiac Nástupná základná mzda závisí od tvojich individuálnych schopností a skúseností a je predmetom vzájomnej dohody. Minimálna základná mzda predstavuje: 1600 € brutto + ročná odmena na základe splnenia kľúčových indikátorov výkonu až do výšky 20% z ročnej základnej mzdy, po prvom roku až do výšky 30% z ročnej základnej mzdy.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Vysokoškolské vzdelanie II stupňa - odbor IT, Mat-fyz, štatistika -výhodou.
 • Aspoň 2 roky praxe na podobnej pozícií.
 • Anglický jazyk – pokročilý – na komunikatívnej úrovní.
 • Počítačové znalosti:
  • Znalosť sql, python/R – podmienkou.
  • Znalosť spracovania a transformácie dát z rôznych zdrojov – podmienkou.
  • Samostatné používanie prediktívnych a analytických štatistických metód – podmienkou.
  • Skúsenosti s Machine learningom, vizualizačnými metódami a nástrojmi – výhodou.
  • Skúsenosti s Data Mining, Data Collection a Data Validation – výhodou.
  • Skúsenosti s Power BI, MS Azure – výhodou. Skúsenosť s procesmi vo výrobe, prevádzke a údržbe – výhodou.
 • Skúsenosti s hĺbkovou analýzou, vizualizáciou a biznisovou interpretáciou, schopnosť pracovať na viacerých analytických projektoch dát sa ti u nás tiež hodia. :)

Informácie o výberovom konaní

Oslovila ťa naša ponuka? Daj nám o sebe čo najskôr vedieť prostredníctvom tvojho životopisu. Motivačný alebo sprievodný list poteší, radi sa dozvieme čo najviac.

V Slovenských elektrárňach si vážime všetky reakcie na naše pracovné ponuky a s výsledkom výberového konania kontaktujeme každého uchádzača. To tiež znamená, že ak niekoho na pohovor nevyberieme, môžeme sa mu znova ozvať neskôr s ponukou pozície, ktorá oveľa viac vyhovuje jeho skúsenostiam alebo schopnostiam.

Preto, ak ťa v budúcnosti u nás zaujme iná ponuka, určite neváhaj poslať žiadosť opätovne. My sa jej vždy budeme dôkladne venovať.

O spoločnosti Slovenské elektrárne

Slovenské elektrárne

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Až 95% elektriny dodávame bez emisií CO₂, čím zabránime vypusteniu takého množstva emisií, ako keby sme z ciest odstránili 5,4 milióna osobných a nákladných áut. Ponúkame stabilné zamestnanie a takmer 80-ročné skúsenosti v energetike. Máme 2 jadrové, 31 vodných, 2 uhoľné a 2 fotovoltické elektrárne. Aj keď máme jadrové reaktory a unikátne technológie, tým najhodnotnejším sú stále naši zamestnanci.
zobraziť viac

Mám záujem o pozíciu

Oznámenie o spracúvaní Vašich osobných údajov za účelom vyhľadávanie a výber zamestnancov spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. Pre Vaše oboznámenie.
Toto oznámenie (ďalej len „Oznámenie“) vysvetľuje rozsah a spôsob, akým naša spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2904/B, www.seas.sk/kontakt, e-mail: dpo@seas.sk (ďalej len „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje (ako uchádzača o zamestnanie) v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, vzdelanie a jeho priebeh, ďalšie školenia a zručnosti, získané certifikáty a osvedčenia, priebeh zamestnania, pracovná pozícia, LinkedIn kontakt, e-mail, telefónne číslo, fotografia, záujmy, údaje týkajúce sa hodnotenia uchádzača, iné údaje získané od Vás zo zaslaných dokumentov alebo z osobného stretnutia, údaje týkajúce sa zdravia (iba v prípade, ak sa hlásite na pozíciu na pracovisko v kontrolovanom pásme alebo Spoločnosti oznámite zdravotné postihnutie). Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je vyhľadávanie a výber zamestnancov. Spracúvanie osobných údajov v rámci tohto účelu zahŕňa vyhľadávanie a výber zamestnancov pre konkrétnu obsadzovanú pozíciu a vytváranie štatistických prehľadov o štruktúre uchádzačov o prácu v Spoločnosti. Právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem Spoločnosti, s výnimkou spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia, ktoré spracúvame na základe zákonnej povinnosti. Oprávnený záujem Spoločnosti spočíva v obsadzovaní pracovných pozícií v Spoločnosti najvhodnejšími kandidátmi, ako aj v efektívnom a spoľahlivom výkone a riadení procesov vyhľadávania a výberu zamestnancov. Ak sa uchádzač hlási na pozíciu na pracovisko v kontrolovanom pásme, zákonná povinnosť spracúvať osobné údaje týkajúce sa zdravia vyplýva z § 61 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane v znení neskorších predpisov. Ak nám uchádzač oznámi informáciu o zdravotnom postihnutí, zákonná povinnosť spracúvať osobné údaje týkajúce sa zdravia vyplýva z § 158 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Spracúvané osobné údaje získavame priamo od Vás, s výnimkou údajov týkajúcich sa hodnotenia uchádzača Spoločnosťou. V rámci uvedených činností poskytujeme Vaše osobné údaje spoločnostiam zabezpečujúcim IT služby a poskytovanie technickej podpory a príslušnému poskytovateľovi služieb na trhu práce, prípadne personálnej agentúre, v spolupráci s ktorou zabezpečujeme obsadzovanie konkrétnej pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Vaše osobné údaje spracúvame do ukončenia daného výberového konania. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k ich cezhraničnému prenosu do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Ako dotknutá osoba máte v prípade spracúvania založeného na oprávnenom záujme Spoločnosti alebo na zákonnej povinnosti: (i) právo na prístup k osobným údajom (ii) právo na opravu osobných údajov; (iii) právo na vymazanie osobných údajov (tzv. „právo na zabudnutie“); (iv) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; (v) právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktuálne kontaktné údaje tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk. Okrem vyššie uvedených práv máte pri spracúvaní založenom na oprávnenom záujme Spoločnosti súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. S bližšími informáciami o vyššie uvedených právach dotknutej osoby a o podmienkach spracúvania, sa môžete oboznámiť na internetovej stránke Spoločnosti na adrese: www.seas.sk/gdpr. Poskytnutie Vašich osobných údajov týkajúcich sa zdravia vo vyššie uvedených prípadoch je zákonnou požiadavkou. Ak sa hlásite na pozíciu na pracovisko v kontrolovanom pásme a odmietnete Spoločnosti poskytnúť údaje týkajúce sa Vášho zdravia, Spoločnosť nie je schopná preveriť splnenie podmienok pre vstup do takéhoto pásma. Poskytnutie ostatných osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva kedykoľvek uplatniť v našej Spoločnosti nasledujúcimi spôsobmi: osobne, v sídle našej Spoločnosti uvedenom v úvode tohto Oznámenia; písomne, zaslaním predmetnej žiadosti na adresu našej Spoločnosti uvedenú v úvode tohto Oznámenia; alebo elektronicky – e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednej osoby dpo@seas.sk; prípadne použiť jednotný formulár na adrese: www.seas.sk/gdpr.
zobraziť podmienky
Odoslaním súhlasíte s podmienkami používania

Ďalšie zaujímavé pozície z Slovenské elektrárne

Všetky pozície v spoločnosti