PREPOJ NÁS
Poď pracovať do Slovenských elektrární!

Slovenské elektrárne

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Až 95% elektriny dodávame bez emisií CO₂, čím zabránime vypusteniu takého množstva emisií, ako keby sme z ciest odstránili 5,4 milióna osobných a nákladných áut. Ponúkame stabilné zamestnanie a takmer 80-ročné skúsenosti v energetike. Máme 2 jadrové, 31 vodných, 2 uhoľné a 2 fotovoltické elektrárne. Aj keď máme jadrové reaktory a unikátne technológie, tým najhodnotnejším sú stále naši zamestnanci.

Voľné pozície

Pozície Aktuality Kde
Koordinátor projektu Bratislava Odpovedať
Strojník jadrových zariadení – primárny okruh Kalná nad Hronom Odpovedať
Strojník jadrových zariadení - vhodné pre absolventa Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik/čka podpory prevádzky | Tepelná elektráreň Vojany Vojany Odpovedať
Mechanik SKR (údržba) - 1 rok praxe Jaslovské Bohunice Odpovedať
Strojník energetických zariadení ÚCHV - pre absolventa Jaslovské Bohunice Odpovedať
Špecialista/ka rozvoja a bezpečnosti ICS JE Jaslovské Bohunice Odpovedať
Vodič a strojník špecializovaných mechanizmov Kalná nad Hronom Odpovedať
Metodik/čka pre obstarávanie Bratislava Odpovedať
Operátor sekundárneho okruhu Levice Odpovedať
Programátor Riadiacich systémov Trenčín Odpovedať
Programátor Riadiacich systémov - vhodné aj pre ABSOLVENTA Trenčín Odpovedať
Koordinátor/ka programu spoľahlivosti ľudského činiteľa Jaslovské Bohunice Odpovedať
Referent/ka cash manažmentu Bratislava Odpovedať
Správca/kyňa systémov ICT (pracovisko Mochovce) Kalná nad Hronom Odpovedať
Správca/kyňa systémov ICT Bratislava Odpovedať
Technik/čka správy zariadení Kalná nad Hronom Odpovedať
Zámočník Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik/čka diagnostiky |Mochovce - VHODNÉ AJ PRE ABSOLVENTA Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik/čka diagnostiky | Mochovce Kalná nad Hronom Odpovedať
Operátor sekundárneho okruhu - vhodné pre absolventa Jaslovské Bohunice Odpovedať
Špecialista/ka rozvoja a bezpečnosti ICS JE Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista/ka riadenia digitálnych dát - DATD Kalná nad Hronom Odpovedať
IT konzultant/ka pre HR systémy Bratislava Odpovedať
Špecialista konfigurácie úvodného projektu Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista systémov kontroly a riadenia Kalná nad Hronom Odpovedať
Koordinátor projektu Kalná nad Hronom Odpovedať
Elektrikár - prevádzkový bloku jadrovej elektrárne Kalná nad Hronom Odpovedať
Elektrikár - vhodné pre absolventa Kalná nad Hronom Odpovedať
Elektrikár Kalná nad Hronom Odpovedať
Mechanik technických prostriedkov FO Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik chémie/Technička chémie - vhodné aj pre absolventa Levice Odpovedať
Právnik/čka - junior Bratislava Odpovedať
Projektant - statik Kalná nad Hronom Odpovedať
ICT Analytik/čka (pracovisko Mochovce) Kalná nad Hronom Odpovedať
ICT Analytik/čka Bratislava Odpovedať
Sieťový a bezpečnostný administrátor | Bratislava Bratislava Odpovedať
Sieťový a bezpečnostný administrátor | Mochovce Kalná nad Hronom Odpovedať
Sieťový a bezpečnostný administrátor | Trenčín Trenčín Odpovedať
Inžinier/ka projektov | Trenčín - vhodné aj pre absolventa Trenčín Odpovedať
Špecialista/ka palivového cyklu Bratislava Odpovedať
Zámočník – utesňovač Jaslovské Bohunice Odpovedať
Technik/čka plánovania a koordinácie Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik správy zariadení BaRS - vhodné pre absolventa Jaslovské Bohunice Odpovedať
Komponentový inžinier Jaslovské Bohunice Odpovedať
Zámočník | Vodná elektráreň Ružín Gelnica Odpovedať
Manažér/ Manažérka projektov pre TE Nováky a Vojany Nováky Odpovedať
Strojník energetických zariadení ÚCHV Jaslovské Bohunice Odpovedať
Strojník jadrových zariadení (sekundárny okruh) Jaslovské Bohunice Odpovedať
Kontrolný fyzik – vhodné pre absolventa Kalná nad Hronom Odpovedať
Elektrikár/ka | Vodná elektráreň Trenčín Trenčín Odpovedať
Operátor palivového hospodárstva Kalná nad Hronom Odpovedať
Autorizovaný senior projektant - elektro/SKR Bratislava Odpovedať
Projektant elektro - s autorizáciou (príspevok na ubytovanie Bratislava Odpovedať
Projektant elektro a SKR (možný príspevok na presťahovanie ) Bratislava Odpovedať
Projektant elektro | vhodné pre absolventa Bratislava Odpovedať
Inžinier projektov - stavebné projekty Bratislava Odpovedať
Operátor sekundárneho okruhu - vhodné pre absolventa Kalná nad Hronom Odpovedať
Elektrikár Kalná nad Hronom Odpovedať
Mechanik systému kontroly a riadenia - vhodné pre absolventa Kalná nad Hronom Odpovedať
Mechanik SKR Kalná nad Hronom Odpovedať
Strojník jadrových zar. – prim okruh - absolvent Kalná nad Hronom Odpovedať
Strojník jadrových zariadení – primárny okruh Kalná nad Hronom Odpovedať
Technológ prípravy údržby - strojné Jaslovské Bohunice Odpovedať
Team Leader projektantov pre elektro a SKR projekty Jaslovské Bohunice Odpovedať
Team Leader projektantov pre elektro a SKR projekty Bratislava Odpovedať
Strategic buyer (Conventional Island) Kalná nad Hronom Odpovedať
Procurement Coordinator (Electrical) Kalná nad Hronom Odpovedať
Procurement Coordinator (Nuclear Island) Kalná nad Hronom Odpovedať
Dátový analytik/čka Bratislava Odpovedať
Mechanik SKR (údržba) Jaslovské Bohunice Odpovedať
Elektrikár – elektropohony, generátory a servopohony Jaslovské Bohunice Odpovedať
Elektrikár – údržba (rozvodne NN, VN, VVN) Jaslovské Bohunice Odpovedať
Obrábač kovov Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik diagnostiky - elektrodiagnostika Jaslovské Bohunice Odpovedať
Manažér/ka realizácie projektov Kalná nad Hronom Odpovedať
Project Manager - civil part Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista pre projektovanie stabilných hasiacich zariadení Kalná nad Hronom Odpovedať
Zámočník Jaslovské Bohunice Odpovedať
Špecialista schém elektrotechnického projektu Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista systémov kontroly a riadenia Kalná nad Hronom Odpovedať
Stavebný dozor | elektro - Senior Kalná nad Hronom Odpovedať
Manažér/ka realizácie projektov Kalná nad Hronom Odpovedať
Manažér/ka realizácie projektov Kalná nad Hronom Odpovedať
Mechanik SKR Kalná nad Hronom Odpovedať
Mechanik SKR - vhodné pre absolventa Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista SKR - Integrátor systémov Kalná nad Hronom Odpovedať
Projektant JE - elektro a SKR s autorizáciou Kalná nad Hronom Odpovedať
Projektant JE - elektro a SKR bez autorizácie Kalná nad Hronom Odpovedať
Zámočník - Zvárač Jaslovské Bohunice Odpovedať
Špecialista potrubných systémov Kalná nad Hronom Odpovedať
Revízny technik Bratislava Odpovedať
Stavebný dozor - Elektro Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik/čka kontroly kvality JE Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik diagnostiky_JE - elektrodiagnostika Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista na seizmickú bezpečnosť Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik technickej kontroly Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista technickej podpory inžinieringu projektov Kalná nad Hronom Odpovedať
Vedúci technickej podpory inžinieringu projektov Kalná nad Hronom Odpovedať
Revízny technik - tlakové/plynové zariadenia _ riadenie dodá Kalná nad Hronom Odpovedať
Revízny technik - tlakové alebo plynové zariadenia Kalná nad Hronom Odpovedať
Revízny technik - automatizácia/elektro Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik digitalizácie dokumentácie Kalná nad Hronom Odpovedať
Železničiar-rušňovodič Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik aktualizácie DSV JE – strojné a stavebné Kalná nad Hronom Odpovedať
Mechanik SKR (systémy kontroly a riadenia) Jaslovské Bohunice Odpovedať
Senior projektant/ka JE – stavebné a strojné projekty Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista/ka riadenia starnutia Kalná nad Hronom Odpovedať
Právnik - Špecialista riadenia zmlúv Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista analýz jadrovej bezpečnosti Kalná nad Hronom Odpovedať
Manažér/ka realizácie projektov Kalná nad Hronom Odpovedať
Project manager Kalná nad Hronom Odpovedať
Inžinier projektov - strojné projekty Kalná nad Hronom Odpovedať
Inžinier projektov – elektro a SKR Kalná nad Hronom Odpovedať
Senior projektant JE - elektro/SKR Kalná nad Hronom Odpovedať
Projektant JE - elektro a SKR Kalná nad Hronom Odpovedať
Vedúci strediska správy technickej dokumentácie Kalná nad Hronom Odpovedať
Technik aktualizácie DSV JE – strojné a stavebné Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista pre potrubné systémy stabilných hasiacich systém Kalná nad Hronom Odpovedať
Špecialista SKR a elektro pre El. požiarnu signalizáciu Kalná nad Hronom Odpovedať
Procesný špecialista Kalná nad Hronom Odpovedať
Žiadne pripojenie. Pre správne fungovanie aplikácie sa prosím pripojte k internetu.